CO2

Onze Co2 prestatieladder documenten

De Co2-Prestatieladder is een Co2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de Co2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de Co2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A – Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de Co2-footprint

B – Reductie:  het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor Co2-reductie

C – Transparantie: Structurele communicatie over het Co2-beleid

D – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van Co2-reductie

HGM is als een van de eerste bedrijven gecertificeerd voor niveau 5 en wij hopen dat er nog vele zullen volgen: samen gaan we voor duurzaam!

 

Onze Co2 prestatieladder documenten

De Co2-Prestatieladder is een Co2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de Co2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de Co2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A – Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de Co2-footprint

B – Reductie:  het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor Co2-reductie

C – Transparantie: Structurele communicatie over het Co2-beleid

D – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van Co2-reductie

HGM is als een van de eerste bedrijven gecertificeerd voor niveau 5 en wij hopen dat er nog vele zullen volgen: samen gaan we voor duurzaam!

Emissie inventarisaties 

Materiële emissies uit scope 3

Ketenanalayse

Voortgangsrapportages

Energiebeoordeling

Energiemanagement actieplannen

Communicatieplan

Initiatieven

       CO2 certificaat